ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων, λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών, για τις παρακάτω Δράσεις που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις:

 

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η υιοθέτηση και επιμέρους διαχειριστικών απλοποιήσεων ήσσονος σημασίας με στόχο την διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υλοποίησης.

Δείτε την Απόφαση εδώ.