ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η υποστήριξη παρέχεται από την K2 Business Consulting σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, και αποτελεί ιδανικό και αξιόπιστο σύμβουλο για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Δίνουμε ευκαιρίες στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς για επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και την ποιοτική τους αναβάθμιση με την ταυτόχρονη βελτίωση προϋποθέσεων βιωσιμότητας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται ενδεικτικά σε επιχειρήσεις όπως Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ταξιδιωτικά γραφεία, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Διάφοροι Κλάδοι Τουρισμού, Ναυτιλιακές τουριστικές επιχειρήσεις κ.α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ένταξη υπό σύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό σε προγράμματα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και κατά επέκταση βελτίωση ρευστότητας της κάθε επιχείρησης.

 

Η K2 διατηρεί πολύ υψηλά ποσοστά σε εγκρίσεις και επιτυχείς υλοποιήσεις επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της K2 Business Consulting

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Kατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων η οποία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10), 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387) , 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242) και 17352/2018 (ΦΕΚ Β 4822) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού.

 

Το σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα προσδίδει αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και γενικά την ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση κατά ISO διασφαλίζει στις τουριστικές επιχειρήσεις την ποιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης, ασφάλεια τροφίμων, ασφάλεια εγκαταστάσεων, υγεία και ασφάλεια προσωπικού, περιβαλλοντική διαχείριση κλπ.

 

Το πρότυπα ISO μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ανεξάρτητα από το μέγεθος, ανάλογα με τις δραστηριότητες τους (παραγωγή & πώληση προϊόντων, υπηρεσίες μίσθωσης & εστίασης κ.α.).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα ISO εδώ.

ΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εύρεση της κατάλληλης πηγής χρηματοδότησης για υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

Η αναζήτηση και αξιοποίηση των κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων συνδυάζεται πάντα με αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών και φυσικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

 

Αναζητείστε κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης εδώ

ΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 

Τα εργαλεία παρακολούθησης, μέτρησης και ανάλυσης που εφαρμόζουμε συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στη συμμόρφωση των υπηρεσιών.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα έργα με αποτέλεσμα, και όχι να εκτελούμε απλώς μια διαδικασία. Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών μας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσφέρει πλεονεκτήματα στους πελάτες μας, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεών τους ανασκοπείται σε κάθε φάση υλοποίησης των έργων που τους παραδίδουμε.